Πλάγιο ρολάρισμα, Κυβίστηση

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Τα παιδιά να:

  1. Εκτελούν πλάγιο ρολάρισμα με τεντωμένο και μαζεμένο σώμα.
  2. Εκτελούν σε σειρά πλάγιο ρολάρισμα με μαζεμένο και τεντωμένο σώμα με ροή.

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 5-12 ετών
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης: 40 λεπτά

Βρείτε τη δραστηριότητα και εδώ:

Πλάγιο Ρολάρισμα

Πλάγιο ρολάρισμα, Κυβίστηση
photo