Ληξιαρχική πράξη διαζυγίου

Δικαιολογητικά

  1. Απόφαση δικαστηρίου.
  2. Διαζευκτήριο Ιεράς Μητρόπολης.
  3. Πιστοποιητικά τελεσιδικίας από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου (Πιστοποιητικό Γραμματέα και έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα).
  4. Δικαίωμα να δηλώσουν τη λήση του γάμου έχουν τα δύο μέλη του διαζυγίου, ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.