Κ.Α.Π.Η.

Η τρίτη ηλικία είναι μια περίοδος εξίσου δημιουργική, παραγωγική και δυναμική στη ζωή των ανθρώπων. Ακριβώς με αυτό το πνεύμα, ο Δήμος Μεσσήνης προβλέπει για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, δομές και δράσεις υποστήριξης, φροντίδας, ενδυνάμωσης και τόνωσης της αυτοπεποίθησης καθώς και ενίσχυσης του αισθήματος ανεξαρτησίας, αυτάρκειας, προσφοράς και κοινωνικής συμμετοχής.

Αυτούς λοιπόν τους συμπολίτες μας έχει σε προτεραιότητα το πρόγραμμα του Δήμου Μεσσήνης για την τρίτη ηλικία και με αυτή την λογική ενισχύθηκαν, ενδυναμώθηκαν και εξακολουθούν να ενδυναμώνονται τόσο το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων που λειτουργεί ως αντίδοτο στη μοναξιά όσο και τα προγράμματα “Βοήθεια στο Σπίτι” τα οποία εξυπηρετούν ηλικιωμένα και ανάπηρα άτομα, κατά βάση μοναχικά και χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει, το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων να λειτουργήσει περισσότερο ενεργητικά, δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μην επιτρέψουν στον εαυτό τους να αποσυρθούν από την ζωή, να γίνουν από μόνοι τους πιο δραστήριοι, πιο δυνατοί.

 

Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου Μεσσήνης απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου, άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Σκοπός του κέντρου είναι το ηλικιωμένο άτομο να κρατηθεί αυτόνομο, ισότιμο και ενεργό μέλος της κοινότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόληψη και αντιμετώπιση ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών δυσκολιών καθώς και με την ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου μέσω των ποικίλων ομάδων που λειτουργούν στο κέντρο.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

  1. Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και στο άμεσο περιβάλλον τους.
  2. Οδηγίες για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
  3. Συνταγογραφία του Ο.Γ.Α. και του Ι.Κ.Α.
  4. Φυσικοθεραπεία
  5. Εργοθεραπεία
  6. Οργανωμένη ψυχαγωγία με εκδρομές, συνεστιάσεις, θέατρα, κατασκηνώσεις, πρόγραμμα θαλάσσιων μπάνιων.
  7. Επιμόρφωση με ομιλίες – ιατρικών και ευρύτερων θεμάτων, επισκέψεις και ξεναγήσεις σε μουσεία και ιστορικούς – αρχαιολογικούς χώρους.
  8. Βοήθεια στο σπίτι για άτομα που έχουν ανάγκη.
  9. Εντευκτήριο όπου προσφέρονται ροφήματα/αναψυκτικά σε τιμές κόστους.