ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τίτλος Δραστηριότητας:  Αριθμητικές πράξεις

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι μαθητές να εξασκηθούν στις αριθμητικές πράξεις

Ηλικιακή ομάδα: Χωρίς περιορισμό

Εκτιμώμενος χρόνος: Χωρίς περιορισμό

 

Εκτυπώστε τις εικόνες:

εικόνα1,                 εικόνα 2             εικόνα 3                εικόνα 4,

 

 

εικόνα 5

 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
photo
photo
photo
photo
photo
photo