Κορωνοϊός - Ένα βιβλίο για τα παιδιά

 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 

 

Τίτλος Δραστηριότητας: Κορωνοϊός - Ένα βιβλίο για τα παιδιά

Εκπαιδευτικός στόχος: Να μάθουν οι μαθητές μας για τον Κορωνοϊό.

Προτεινόμενες ηλικιακές ομάδες: Χωρίς περιορισμό

Απαιτούμενος χρόνος: Χωρίς περιορισμό

 

 

Βρείτε το βιβλίο εδώ

Κορωνοϊός - Ένα βιβλίο για τα παιδιά
photo