ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ

Τίτλος Δραστηριότητας: Σχολική Βία

 

Εκτιμώμενη ηλικία: 5-12

Εκτιμώμενος χρόνος: Χωρίς περιορισμό

Εκπαιδευτικός στόχος: Tα παιδιά να καταλάβουν το πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

 

Η διαδικασία σε απλά βήματα:

1. Σε πρώτη φάση, προβάλλουμε το φυλλάδιο, το οποίο σχετίζεται με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό, όπου τα παιδιά καλούνται αφού το διαβάσουν, να το σχολιάσουν.

2. Έπειτα, με σκοπό να ξεκλειδώσουν το περιεχόμενο του φυλλαδίου συζητούν και λένε τι κατάλαβαν με δικά τους λογάκια.

3. Τέλος, τα παιδιά ζωγραφίζουν μια φωτογραφία για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό.

Βρείτε το βιβλίο εδώ:

 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ
photo