Ληξιαρχική πράξη γάμου

1. Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Μεσσήνης.
2. Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.
3. Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 40η ημέρα, μέχρι και την 130η από την τέλεση με παράβολο δημοσίου 4,40€. Μετά την 130η ημέρα, με καταβολή προστίμου (παράβολο δημοσίου) 13,21€.
4. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο).
5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου:

  • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
  • Ταυτότητες των συζύγων.