ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 8-12
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στο να αναγνωρίζουν τα παιδία το σύστημα αρχείων στον υπολογιστή και να διαχειρίζονται αρχεία και φακέλους

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα θα κατανοήσουν την ανάγκη ύπαρξης οργάνωσης των αρχείων και των φακέλων καθώς και να σχηματίζουν και να οργανώνουν τα αρχεία τους μέσα από την υλοποίηση τους στον υπολογιστή.

Διαβάστε και δείτε τη δραστηριότητα από εδώ:

Αρχεία και Φάκελοι

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΙ
photo