ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 7-10
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
45 λεπτά

Μέσα από την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας οι μαθητές εξοικειώνονται με τον προγραμματισμό καθώς μαθαίνουν να χειρίζονται και διερευνούν έτοιμα προγράμματα.

Μέσα από την τοποθέτηση των κατάλληλων εντολών που δίνεται  κάθε φορά στο όχημα, το βοηθάτε να ολοκληρώσει το επίπεδο.

Δραστηριότητα:

https://www.nasa.gov/audience/foreducators/robotics/home/ROVER.html#.X7wgBM3_zIV

 

Βρείτε τη δραστηριότητα σε εκτυπώσιμη μορφή:

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
photo