Δημιουργία Ψηφιακού Κολάζ

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 8-12
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα τα παιδία θα αναζητήσουν φωτογραφίες, θα τις οργανώσουν και θα  δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό κολάζ.

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των παιδιών να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες και υλικό (συνήθως φωτογραφίες).

Για την δημιουργία του κινούμενου σχεδίου πατήστε πάνω στο σύνδεσμο:

https://www.photocollage.com/


Βρείτε τη δραστηριότητα σε εκτυπώσιμη μορφή:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΟΛΛΑΖ

Δημιουργία Ψηφιακού Κολάζ
photo