Αρχική » ΔΗΜΟΤΗΣ » Κοινωνική Πολιτική » e-ΚΔΑΠ » Πληροφορική και Ρομποτική » Η Σωστή Στάση Εργασίας Στον Υπολογιστή
Η Σωστή Στάση Εργασίας Στον Υπολογιστή

Προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα: 5-12
Προτεινόμενος χρόνος ενασχόλησης:
 45 λεπτά

Μέσα από αυτή την δραστηριότητα στόχος είναι η εξοικείωση με τις αρχές εργονομίας που καθορίζουν τη σωστή στάση μπροστά στον υπολογιστή.

Τα παιδιά θα πειραματίζονται μέσα από τη διαδραστική εφαρμογή, προσπαθώντας να τοποθετήσουν με το ποντίκι πρωταγωνιστή σε σωστή στάση εργασίας μπροστά στον υπολογιστή, σύμφωνα με τις αρχές της εργονομίας.

Για την διαδραστική εφαρμογή πατήστε εδώ:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/757

Η Σωστή Στάση Εργασίας Στον Υπολογιστή
photo
photo
photo