Κοινωνικό Παντοπωλείο

Με την υπ’ αριθ. 47/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεσσήνης. Σκοπός του κοινωνικού παντοπωλείου είναι η ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων πολιτών και η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Από την δημιουργία του έως και σήμερα το κοινωνικό παντοπωλείο προσφέρει δύο με τρεις φορές το χρόνο σε περισσότερες από 600 οικογένειες τρόφιμα μακράς διαρκείας, ενώ την περίοδο των εορτών επαυξάνει την διανομή με παροχή κρέατος.

 

Δικαιολογητικά Κοινωνικού Παντοπωλείου

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
• Αστυνομική ταυτότητα/Διαβατήριο και άδεια παραμονής
• Ε1 – 2016
• Ε9
• Εκκαθαριστικό 2016
• Μισθωτήριο συμβόλαιο(αν υπάρχει)
• Λογαριασμός ΔΕΚΟ
• Διαζευκτήριο ή Υπεύθυνη δήλωση διάστασης
• Πιστοποιητικό Αναπηρίας
• Όλα τα Δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε φωτοτυπία εκτός από τις Υπεύθυνες δηλώσεις