Αρχική » ΔΗΜΟΤΗΣ » Αθλητισμός » Τμήμα Άθλησης » Τμήμα Αθλητισμού
Τμήμα Αθλητισμού

Ο Δήμος Μεσσήνης έχει ένα δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων στο οποίο υλοποιείται πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού.

Η Δημοτική Αρχή στοχεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των υπαρχόντων και στη δημιουργία νέων θεσμών, που θα προβάλουν το αθλητικό ιδεώδες. Στόχος είναι η βελτίωση των υποδομών και των προγραμμάτων του, καθώς και εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε όλους τους χώρους που εποπτεύει.