Αντιδήμαρχοι
  1. Στον κ. Αθανασακόπουλο Δημήτριο, έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  και του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
  2. Στην κ. Τσέλιου-Μουρούφα Ελένη, έμμισθη Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες σε θέματα Νομικών Υποθέσεων και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού εκτός από τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού.
  3. Στον κ. Ρούτση Κωνσταντίνο,  έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του τμήματος Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και  του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών εκτός από τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου, τις αρμοδιότητες Περιβάλλοντος και τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και άμεσης Επέμβασης.
  4. Στον κ. Γαλιάτσο Δημήτριο, έμμισθο Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Τμήματος  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τις αρμοδιότητες Συντήρησης Πρασίνου και τις αρμοδιότητες Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών  και τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και άμεσης Επέμβασης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  5. Στον κ. Παπαγεωργίου Αναστάσιο, έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Διαφάνειας, Πληροφορικής, Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Τουρισμού.
  6. Στον κ. Μαλιώτη Κωνσταντίνο,  έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες  Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών και τις αρμοδιότητες Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  7. Στον κ. Στραβόλαιμο Γεώργιο, έμμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα Υγείας και Παιδείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
  8. Στον κ. Μακρή Χαράλαμπο, άμισθο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες σε θέματα αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Παπαγεωργίου αναπληρώνοντας τον Δήμαρχο.