Αρχική » Ο ΔΗΜΟΣ » Διοίκηση » Δημοτική Επιτροπή » ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Γιώργος Αθανασόπουλος πρόεδρος

Κώστας Μαλιώτης αντιπρόεδρος

Τακτικά μέλη:

Δημήτρης Αθανασακόπουλος

Δημήτρης Γαλιάτσος

Βασίλης Γεωργακλής  

Αναστάσιος Παυλόπουλος

Κώστας Κατσούλης

Αναπληρωματικά μέλη:

Σπύρος Κοντοθανάσης

Νίκος Ξενογιάννης

Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος

Ελένη Τσέλιου- Μουρούφα

Νίκος Χριστοφιλόπουλος

Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος