Αρχική » Ο ΔΗΜΟΣ » Διοίκηση » Κοινότητα Μεσσήνης » ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης

Βαρανάκη Κοτταρέα Θεοδώρα του Ματθαίου (πρόεδρος)

Τάπαρης Κωνσταντίνος του Ηλία

Δούβαλης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Μουλαβασίλης Βασίλειος του Ιωάννη (Τσίρμπας)

Ασημάκη Ιωάννα του Σταύρου