Κέντρα Υγείας

Κέντρο Υγείας Δήμου Μεσσήνης

Η ανάπτυξη των Κέντρων Υγείας με το Ν.1397/1983 έχει ως στόχο την παροχή ισότιμης πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους.

Το Κέντρο Υγείας Μεσσήνης αποτελεί μια μικρή νοσηλευτική μονάδα πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Εφημερεύει σε 24ωρη βάση, διαθέτει μικρό αριθμό ειδικευμένων γιατρών, ιατρικά εργαστήρια και παρέχει βραχεία νοσηλεία.