Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα

   

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα

Στη Λογγά, στην παράλια θέση «Άγιος Ανδρέας», βρίσκεται ομώνυμος ναός που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της περιοχής. Στην αρχική του φάση, που ανάγεται στην πρώιμη μεσοβυζαντινή περίοδο (9ος-10ος αι.), ο ναός ανήκε στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής. Λίγο αργότερα, κατά τον 10ο – 11ο αι., μετασκευάστηκε σε τρουλαίο ναό, από τους μεγαλύτερους στην Πελοπόννησο. Στην πιο πρόσφατη ιστορία του, το μνημείο έχει υποστεί πολλές αυθαίρετες εργασίες που αλλοίωσαν την εσωτερική και εξωτερική του μορφή. Ο ναός βρίσκεται κοντά στο ιερό του Απόλλωνος Κορύθου, όπου η παλαιότερη έρευνα έδειξε την ύπαρξη παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο πιθανολογείται η ύπαρξη οργανωμένου οικισμού στο σημερινό χωριό Λογγά, στους πρόποδες του όρους Λυκόδημος. Την άποψη αυτή ενισχύει και η παρουσία ενός ναού της ίδιας περιόδου, αφιερωμένου στον Άγιο Αντώνιο, λίγο έξω από το χωριό. Σε έγγραφο της Γερουσίας της Βενετίας του 1357 ο ποταμός Λογγάς αναφέρεται ως όριο της βενετοκρατούμενης περιοχής της Κορώνης. (ΦΩΤ. Αρχείο 26ης ΕΒΑ – Β. Γεωργιάδης)

Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα
photo