Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ – 3η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ – 3η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ«ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ – 3η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Ο Δικαιούχος Δήμος Μεσσήνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ – 3η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ» , με προϋπολογισμό 477.419,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 473.591,05 ευρώ.

 Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή του αγροτικού δρόμου Μυρτοποταμιά - 3η Επαρχιακή Οδό, μήκους 2.911,25 μέτρων. 

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

08 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

01 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑΣ

04 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ 2

0401 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ 3

0402 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ 3

04 03 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ 3

04 04 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ 3

04 05 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ 3

05 ΕΣΥ ΕΡΓΟΥ ΜΥΡΤΟΠΟΤΑΜΙΑ 3ΗΕΠ

08 ΣΑΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

09 ΣΑΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ

ΔΙΑΧΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ1

ΕΕΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ1

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ1

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ2

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΟΜΕΣ3

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΛΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΗΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΙΖ ΟΔΟΠ1

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΙΖ ΟΔΟΠ2

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΙΖ ΟΔΟΠ3

ΣΧΕΔΙΟ ΤΥΠΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ