Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προκηρύξεις » Έργα - Προμήθειες - Εργασίες » ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ"
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ".

Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα του διαγωνισμού:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Ε.Ε.Ε.Σ.

ΕΣΥ 4782 2021

ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΣΑΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΦΑΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021