Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 22η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 22η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 21η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 21η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 20η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 20η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 17η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 17η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 13η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 13η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 12η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 12η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 11η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 11η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 10η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 10η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 8η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 8η συνεδρίαση

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη ∆ημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του ∆ημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη ∆ημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του ∆ημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 6η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 6η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 5η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 5η συνεδρίαση