Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 4η συνεδρίαση

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 4η συνεδρίαση

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής

Πρόσκληση ΔΣ 2η Συνεδρίαση 29-01-2018

Πρόσκληση ΔΣ 2η Συνεδρίαση 29-01-2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ Σ Μεσσήνης 1η 2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ Σ Μεσσήνης 1η 2018

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 25η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 25η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 24η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 24η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 22η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 22η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 21η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 21η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 20η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 20η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 17η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 17η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 13η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 13η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 12η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 12η συνεδρίαση