Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση για την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεσσήνης

Πρόσκληση για την 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Μεσσήνης

Πρόσκληση της 23ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Πρόσκληση της 23ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης

Η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

Η 22η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 4η συνεδρίαση

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 4η συνεδρίαση

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής

Πρόσκληση ΔΣ 2η Συνεδρίαση 29-01-2018

Πρόσκληση ΔΣ 2η Συνεδρίαση 29-01-2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ Σ Μεσσήνης 1η 2018

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ Σ Μεσσήνης 1η 2018

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 25η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 25η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 24η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 24η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 22η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 22η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 21η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 21η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 20η συνεδρίαση

Πρόσκληση Δ.Σ. Μεσσήνης 20η συνεδρίαση