Αρχική » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ » Δημοτική Αρχή » Προσκλήσεις Δ.Σ.
Προσκλήσεις Δ.Σ.

Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 24 Οκτωβρίου

Η 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης στις 24 Οκτωβρίου

Η 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.

Η 19η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ.

Η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις  7 Σεπτεμβρίου  2022

Η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 Σεπτεμβρίου 2022

Η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Η 16η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Ιουλίου

Η 15η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 27 Ιουλίου

Η 13η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα θα γίνει την Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 7:30 μ.μ.

Η 13η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχιακό κατάστημα θα γίνει την Τετάρτη 6 Ιουλίου στις 7:30 μ.μ.

Η 12η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου στις  22 Ιουνίου στις 19:30

Η 12η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 22 Ιουνίου στις 19:30

Η 10η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 30 Μαΐου

Η 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης τη Δευτέρα 30 Μαΐου

Η 9η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαΐου στις 6:30 μ.μ.

Η 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 11 Μαΐου στις 6:30 μ.μ.

H 8η συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 11 Μαΐου στις 6 μ.μ.

H 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης την Τετάρτη 11 Μαΐου στις 6 μ.μ.

Η 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Μ. Δευτέρα

Η 10η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Μ. Δευτέρα

Η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 18 Απριλίου

Η 7η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 18 Απριλίου